Skleci

Skleci so ena izmed osnovnih vaj za prsa. V osnovi gre za horizontalno addukcijo ramena in izteg komolca. Osnovni položaj za t.i. pravilno skleco je sledeč : roke postavimo širše od ramen, dlani in zapestja naj bodo v liniji z rameni, trup napet, hrbtenica v nevtralnem položaju in noge aktivno iztegnjene (ne zaklepamo sklepov v tem primeru kolen). Gib izvedemo tako, da trup počasi in kontrolirano spuščamo k tlom na način, da ne rušimo nevtralnega položaja hrbtenice. Komolci naj bodo usmerjeni navzven. Gib ponovimo v nasprotni smeri kjer moramo biti ponovno zelo pozorni na nevtralen položaj hrbtenice in na to, da ne zaklepamo sklepov. Gib se konča, ko pridemo ponovno v začetni položaj.
Mišice, ki sodelujejo pri skleci so pectoralis major, anteriorni del deltoidov, triceps brachii, serratus
anterior, coracobrachialis, ter mišice jedra. Skleco lahko modificiramo na mnogo načinov. Sam gib
lahko tudi olajšamo ali otežimo in to brez dodajanja bremena.
Napake, ki se lahko pojavijo pri izvedbi sklece so sledeče:
 spreminjanje nevtralnega položaja hrbtenice
 zaklepanje sklepov
 rama gre v fleksijo
 nekontrolirani gibi
 napačna začetna postavitev